Espoon Radiokerho – Espoo Radio Club

Espoo Radio Club is a small amateur radio club which operates repeaters accessible around the capital area of Finland (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Lohja). All of the repeaters share the callsign OH2RCH except DMR repeaters part of the FinDMR-network which use callsigns OH2DMRH, OH2DMRE, OH2DMRL, OH2DMRP, OH2DMRI, OH2DMRN and OH2DMRR. Recently the emphasis has been on supporting various digital technologies (D-Star, P25, DMR/MotoTRBO, POCSAG and TETRA).

We do not have a club house or an active club station, we are solely concentrated on running and managing automatic stations like repeaters, beacons, digipeaters, etc. Local club activity for meeting fellow amateurs and club station operating happens at Kauniainen Radio Club OH2K


Espoon Radiokerho on pieni radioamatöörikerho joka ylläpitää toistinasemia pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä. Kaikki toistinasemat toimivat kutsulla OH2RCH paitsi FinDMR-verkon DMR-toistimet kutsumerkeillä OH2DMRH, OH2DMRE, OH2DMRL, OH2DMRP, OH2DMRI, OH2DMRN ja OH2DMRR. Viime aikoina on ahkeroitu erityisesti erilaisten digitaalijärjestelmien parissa (D-Star, P25, DMR/MotoTRBO, POCSAG, TETRA).

Espoon Radiokerholla ei ole kerhotilaa eikä aktiivista kerhoasemaa vaan on keskittynyt täysin automaattiasemien kuten toistimien, majakoiden, digipiittereiden, yms. ylläpitämiseen sekä hallintaan. Paikallinen kerhoaktiviteetti harrastetoverien tapaamiseen sekä kerhoasemaoperointiin tapahtuu Kauniaisten Radiokerholla OH2K

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑